معنی و ترجمه کلمه snow bound به فارسی snow bound یعنی چه

snow bound


دچار برف ،بازمانده از زفتن بواسطه برف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها