معنی و ترجمه کلمه ammonial canister به فارسی ammonial canister یعنی چه

ammonial canister


علوم نظامى : ظرف حاوى امونياک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها