معنی و ترجمه کلمه manrope به فارسی manrope یعنی چه

manrope


طناب کنار نردبان که بجاى نرده يا دستگيره بکار ميرود
علوم نظامى : طناب دور پله ناو
علوم دريايى : دستگير طنابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها