معنی و ترجمه کلمه گروه گرایى به انگلیسی گروه گرایى یعنی چه

گروه گرایى

sociality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها