معنی و ترجمه کلمه گیا به انگلیسی گیا یعنی چه

گیا

flora

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها