معنی و ترجمه کلمه گیاه انگل گیاهان دیگر به انگلیسی گیاه انگل گیاهان دیگر یعنی چه

گیاه انگل گیاهان دیگر

heterophyte


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها