معنی و ترجمه کلمه گیاهى که در زمستان برگ مى ریزد به انگلیسی گیاهى که در زمستان برگ مى ریزد یعنی چه

گیاهى که در زمستان برگ مى ریزد

deciduous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها