معنی و ترجمه کلمه گاوماده به انگلیسی گاوماده یعنی چه

گاوماده

cow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها