معنی و ترجمه کلمه گرئوزوت به انگلیسی گرئوزوت یعنی چه

گرئوزوت

creosote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها