معنی و ترجمه کلمه گواهى امضاء و هویت امضاء کننده به انگلیسی گواهى امضاء و هویت امضاء کننده یعنی چه

گواهى امضاء و هویت امضاء کننده

jurat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها