معنی و ترجمه کلمه گند زدایى به انگلیسی گند زدایى یعنی چه

گند زدایى

sterilization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها