معنی و ترجمه کلمه گیاه نامه به انگلیسی گیاه نامه یعنی چه

گیاه نامه

flora
herbal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها