معنی و ترجمه کلمه گارى سفرى به انگلیسی گارى سفرى یعنی چه

گارى سفرى

schooner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها