معنی و ترجمه کلمه گلو به انگلیسی گلو یعنی چه

گلو

fauces
gorge
gula
gullet
lane
pharynx
throat
throttle
weasand
weasand weazand
weazand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها