معنی و ترجمه کلمه گلو درد میکروبى به انگلیسی گلو درد میکروبى یعنی چه

گلو درد میکروبى

strep throat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها