معنی و ترجمه کلمه notobranchiate به فارسی notobranchiate یعنی چه

notobranchiate


در باب ماهيانى گفته ميشود،که نفس کش انها در روى پشت انها است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها