معنی و ترجمه کلمه confirmed به فارسی confirmed یعنی چه

confirmed


محرز،مسجل ،مسلم ،برقرار،تاييد شده
قانون ـ فقه : معتاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها