معنی و ترجمه کلمه convergent به فارسی convergent یعنی چه

convergent


(هن ).خطوط متقارب ومتلاقى ،همگرا
عمران : تقارب
روانشناسى : همگرا
علوم هوايى : همگرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها