معنی و ترجمه کلمه columbus به فارسی columbus یعنی چه

columbus


کلمبوس کاشف امريکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها