معنی و ترجمه کلمه جانور تازه متولد به انگلیسی جانور تازه متولد یعنی چه

جانور تازه متولد

hatchling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها