معنی و ترجمه کلمه hertzian waves به فارسی hertzian waves یعنی چه

hertzian waves


علوم هوايى : امواج هرتز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها