معنی و ترجمه کلمه to drive a wedding into به فارسی to drive a wedding into یعنی چه

to drive a wedding into


شکافتن ،رخنه کردن در

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها