معنی و ترجمه کلمه ظرف خوراک پزى سفالى یا شیشه اى به انگلیسی ظرف خوراک پزى سفالى یا شیشه اى یعنی چه

ظرف خوراک پزى سفالى یا شیشه اى

casserole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها