معنی و ترجمه کلمه ظروف مفرغى به انگلیسی ظروف مفرغى یعنی چه

ظروف مفرغى

pewter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها