معنی و ترجمه کلمه ظرف به ظرف کردن به انگلیسی ظرف به ظرف کردن یعنی چه

ظرف به ظرف کردن

elutriate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها