معنی و ترجمه کلمه ظهور به انگلیسی ظهور یعنی چه

ظهور

apparition
appearance
coming
development
emersion
epiphany
income
manifestation
outbreak
outburst
peep
turn up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها