معنی و ترجمه کلمه ظروف میناکارى شده به انگلیسی ظروف میناکارى شده یعنی چه

ظروف میناکارى شده

enamelware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها