معنی و ترجمه کلمه nitro(methane) به فارسی nitro(methane) یعنی چه

nitro(methane)


ورزش : مايع قابل اشتعال مورد استفاده در اتومبيل بصورت خالص يا مخلوط براى نيروى بيشتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها