معنی و ترجمه کلمه افزایش فشار خون به انگلیسی افزایش فشار خون یعنی چه

افزایش فشار خون

hypertension


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها