معنی و ترجمه کلمه افزایش فشار خون به انگلیسی افزایش فشار خون یعنی چه

افزایش فشار خون

hypertension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها