معنی و ترجمه کلمه not liable to prosecution به فارسی not liable to prosecution یعنی چه

not liable to prosecution


قانون ـ فقه : غير قابل تعقيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها