معنی و ترجمه کلمه عصیر لوزالمعده به انگلیسی عصیر لوزالمعده یعنی چه

عصیر لوزالمعده

pancreatic juice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها