معنی و ترجمه کلمه neurasthenia به فارسی neurasthenia یعنی چه

neurasthenia


خسته روانى( نوراستنى)،(طب )سر درد و حساسيت بى مورد،ضعف اعصاب
روانشناسى : خسته روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها