معنی و ترجمه کلمه داده هاى نموى به انگلیسی داده هاى نموى یعنی چه

داده هاى نموى

incremental data

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها