معنی و ترجمه کلمه درشت بریدن به انگلیسی درشت بریدن یعنی چه

درشت بریدن

roughhew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها