معنی و ترجمه کلمه ثربى به انگلیسی ثربى یعنی چه

ثربى

omental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها