معنی و ترجمه کلمه جالب توجه به انگلیسی جالب توجه یعنی چه

جالب توجه

interesting
liberal
lively
notable
remarkable
unco
yummy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها