معنی و ترجمه کلمه مشاجره اى به انگلیسی مشاجره اى یعنی چه

مشاجره اى

agonistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها