معنی و ترجمه کلمه iterative به فارسی iterative یعنی چه

iterative


تکرار کننده ،ازسر گيرنده ،تکرارى ،تکرار شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها