معنی و ترجمه کلمه incommensurable به فارسی incommensurable یعنی چه

incommensurable


مقايسه ناپذير( در اندازه ها)،سنجش ناپذير،گنگ ،متناقض
روانشناسى : مقايسه ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها