معنی و ترجمه کلمه فورى به انگلیسی فورى یعنی چه

فورى

immediate
instanter
posthaste
snap shot
spontaneous
spot
sudden
urgent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها