معنی و ترجمه کلمه constantly به فارسی constantly یعنی چه

constantly


دائما"،ازروى ثبات ،بدون تغيير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها