معنی و ترجمه کلمه qualified property به فارسی qualified property یعنی چه

qualified property


قانون ـ فقه : مالکيت محدود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها