معنی و ترجمه کلمه high-pressure compressor به فارسی high-pressure compressor یعنی چه

high-pressure compressor


علوم مهندسى : منراکم کننده فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها