معنی و ترجمه کلمه elastic limit به فارسی elastic limit یعنی چه

elastic limit


حدالاستيک ،حد کشسانى ،حد بر جهندگى ،حد ارتجاعى ،مرز برجهندگى ،مرز ارتجاعى ،حد کشوارى
علوم مهندسى : حد ارتجاعى
عمران : حد ارتجاعى
معمارى : حد جهمندى
علوم هوايى : حد کشسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها