معنی و ترجمه کلمه sort merge program به فارسی sort merge program یعنی چه

sort merge program


کامپيوتر : پردازش تعميم يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها