معنی و ترجمه کلمه عقل سلیم به انگلیسی عقل سلیم یعنی چه

عقل سلیم

common sense
gumption
sanity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها