معنی و ترجمه کلمه means-end expectation به فارسی means-end expectation یعنی چه

means-end expectation


روانشناسى : انتظار وسيله - هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها