معنی و ترجمه کلمه کار عمده به انگلیسی کار عمده یعنی چه

کار عمده

oeuvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها