معنی و ترجمه کلمه functional group به فارسی functional group یعنی چه

functional group


شيمى : گروه عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها