معنی و ترجمه کلمه to crush to death به فارسی to crush to death یعنی چه

to crush to death


له کردن وکشتن ،درزيرپا( يافشار )کشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها